ЛЕТОПИС 2021/2022.


Time.is

Време у Београду:

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


I награда/млађи/државно/програмирањe/микробит/


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

Пројекат: "Здрава храна – побољшање навика у исхрани" Финале државног 

 Финале државног 

Финале државног 
 

Fizi Bizi Fest


Мени

Аваломагија


Ваннаставне активности

Администрација


Бесплатни уџбеници

Датум: 28. Februar 2022 13:49 Категорија: Обавештења

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;                                              mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64                   ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46
 
 
Поштовани родитељи,
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, планира да и за школску 2022 /2023. годину, по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета ( у даљем тексту : уџбеници ), које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.
 
Право на бесплатне уџбенике  остварују следеће групе ученика чији родитељи требају
 
најкасније до 25.03.2022. године
 
школи,  као доказ о испуњености  услова да доставе следећу документацију у зависности којој категорији припадају.
 
  1. За ученике  социјално/ материјално угрожених породица, примаоци социјалне новчане помоћи    -    Решење ( копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  2. Ученицима, који основно образовање и васпитање стичу по индивидуално образовном плану укључујући  и ИОП 3.За ученике који основношколско образовање  стичу по индивидуално образовном плану , није потребна посебна документација,јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  3. Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад  остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  4. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет ), потврду образовно – васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврда образовно – васпитне установе  о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који су у породици треће или свако наредно дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду јер поседује податке о наведеним ученицима
  5.  Ученицима првог и другог разреда основне школе , који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику
 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА РОДИТЕЉИ ПРЕДАЈУ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ
РАДНИМ ДАНОМ ОД 09.00 ДО 14.00 ЧАСОВА
 
            Молимо родитеље чија деца спадају у неку од наведених категорија, да тражену документацију доставе најкасније  до петка  25.03.2022. године. Након наведеног датума  школа неће бити у могућности да накнадно прими ни један захтев.
 
 
 
28.02.2022.                                                                                               Управа школе
Београд

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ - ДОКУМЕНТАЦИЈА