ЛЕТОПИС 2022/2023.


Инстаграм

                                                                 

Моја школа


ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


Датум и време

Powered by DaysPedia.com
Current Time in Belgrade
182320
Tue, November 7
06:23am 09:56 16:19pm

Временска прогноза


Мени

Администрација


ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ

Педагошко служба

Ивана Аврамовић, педагог школе

фик.тел: 011/ 3948-280
Послове које обавља педагошко служба школе су:

I    Планирање и прогамирање образовно-васпитног рада

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

III   Рад са наставницима

IV   Рад са ученицима

V  Рад са родитељима

VI  Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом
и пратиоцем ученика

VII Рад у стручним органима и тимовима школе

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне заједнице

IX Ажурирање документације, припреме за рад и стручна усавршавања
 
Радно време службе:
I смена : 08,ооh – 14,ооh
II смена : 13,ooh – 19,ooh