ДОБРОДОШЛИ


Мени

Ваннаставне активности

Аваломагија


Тачно време и календар


Временска прогноза

Vremenska prognoza

Ваша реклама


Банери

Администрација


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Датум: 01. Mart 2018 10:18 Категорија: Обавештења

Обавештење за родитеље
Поштовани,
Обавештавамо Вас да  Министарство просвете науке и технолошког развоја планира да  по доношењу oдлуке Владе Републике Србије  у оквиру пројекта  Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства   за школску 2018/2019.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Обавештење за родитеље
Поштовани,
Обавештавамо Вас да  Министарство просвете науке и технолошког развоја планира да  по доношењу oдлуке Владе Републике Србије  у оквиру пројекта  Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства   за школску 2018/2019.
Како би се обухватио што већи број ученика основних школа, потребни су нам подаци о броју ученика   на територији Републике Србије и то подаци о :
-          ученицима из социјално/материјално угражених породица ( примаоци социјалне новчане помоћи)
-          ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуално образовном плану)
-          ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете   у систему школовањa
Школи се као доказ испуњености услова доставља следећа документација:
-          за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце социјалне новчане помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
-          за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања ( средња школа, факултет), потврду образовно васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда  образовно васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете
-          за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду, већ у апликацију уноси разред, одељење и редни број у Дневнику образовно васпитног рада
-          за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуално-образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. За ове ученике школа уноси у апликацију разред, одељење и редни број у Дневнику као и за своје ученике који су  у породици треће или наредно дете
/ Захтевану документацију школе ће чувати у својој архиви /
 
МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ЧИЈА ДЕЦА СПАДАЈУ У НЕКУ ОД НАВЕДЕНИХ КАТЕГОРИЈА ДА ТРАЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО ЧЕТВРТКА 15.03.2018. НАКОН НАВЕДЕНОГ ДАТУМА ШКОЛА НЕЋЕ НАКНАДНО БИТИ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИМИ НИ ЈЕДАН ЗАХТЕВ. ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ.
 
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520.  11 000 БЕОГРАД ,  011 3645 259