ЛЕТОПИС 2021/2022.


ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


I награда/млађи/државно/програмирањe/микробит/


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

Пројекат: "Здрава храна – побољшање навика у исхрани" Финале државног 

 Финале државног 

Финале државног 
 

Fizi Bizi Fest


Мени

Аваломагија


Ваннаставне активности

Администрација


Семинар

Датум: 28. Avgust 2012 19:44 Категорија: наставници

Инклузија од теорије до праксе

27. и 28. септембра у школи је одржан семинар "Инклузија од теорије до праксе" чији је аутор Бојан Грујић, МСц. педагог. Неке од тема које су обрађене на семинару биле су:

  • Стереотипи о инклузији (учесници дефинишу најчешће стереотипе о инклузији и дају одговоре на њих, разбијајући претходно дефинисане стереотипе и дајући противаргументе, развој инклизивне свести од сегрегације ка интеграцији и инклузији)
  • Укључивање деце са сметњама у развоју у редован васпитно-образовни систем и различити видови подршке (упис ученика са сметњама у развоју, стручни органи школе и додатна подршка, прилагођавање наставних садржаја, метода и дидактичких материјала, превазилажење физичких и комуникацијских баријера);
  • Улога родитеља у тиму за индивидуалну подршку (активна улога родитеља као партнера у инклузивном процесу, начини мотивације родитеља на сарадњу, успостављање реалистичког односа према детету, активности родитеља у породичном окружењу);
  • Израда педагошких профила (процес прикупљања података о детету из различитих извора, посматрање детета у социјалном контексту, истицање јаких страна и капацитета детета, израда педагошкиих профила за дати опис детета и одређивање приоритета);
  • Израда ИОП-а (садржај ИОП-а, која деца имају право на ИОП, како се израђује ИОП и која му је сврха, израда плана активности, укључивање родитеља као партнера у изради ИОП-а);
  • Како се примењује и прати ИОП (примери добре праксе, делотворни поступци управљања школом/ПУ и управљања одељењем/групом који омогућују успешну реализацију ИОП-а, ревизија и евалуација ИОП-а);
  • Стручни тим за ИО (улога стручног тима за инклузивно образовање, операционализација задатака тима за ИО, израда плана акције, односи тима за ИО са другим тимовима у установи) ...

Захваљујемо се аутору на успешној сарадњи и труду да нас припреми за рад у инклузивном окружењу.