ЛЕТОПИС 2020/2021.


QR CODE летопис


ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

Пројекат: "Здрава храна – побољшање навика у исхрани"micro:bit


 

Школе за 21. век - micro:bit


Школе за 21. век - micro:bit


Fizi Bizi Fest


Мени

Аваломагија


Ваннаставне активности

Администрација


СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ

Педагошко-психолошка служба:Ивана Аврамовић, педагог школе
Љубомир Стојановић, психолог школе
фик.тел: 011/ 3948-280
Послове које обавља педагошко-психолошка служба школе су:

I    Планирање и прогамирање образовно-васпитног рада

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

III   Рад са наставницима

IV   Рад са ученицима

V  Рад са родитељима

VI  Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом
и пратиоцем ученика

VII Рад у стручним органима и тимовима школе

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне заједнице

IX Ажурирање документације, припреме за рад и стручна усавршавања
 
Радно време службе:
I смена : 08,ооh – 14,ооh
II смена : 13,ooh – 19,ooh