QR CODE летопис


ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


ЛЕТОПИС 2019/2020.


2020.

Септембар 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


Аваломагија


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК micro:bit
Мени

Ваннаставне активности

Администрација


СРПСКИ 6

18.03. 2020.
Гласовне промене - вежбање, гласовне промене у грађењу речи. За домаћи задатак  урадити вежбе у Граматици и Радној свесци. Свеске ће бити прегледане и оцењене .Обратити пажњу на језичке смицалице.

20.03.2020.
 Подвиг моје дружине  
Напишите домаћи задатак. Нека вам инспирација буду јунаци из  књижевних дела  која сте читали .Водите рачуна о композицији.Реченице  треба да буду јасно формулисане.

Избегавајте фразе.Пишите читко.Обратите пажњу на правописна  правила.У току следеће недеље пошаљите га на моју адресу   isailovicmilena7@gmail.com  Ученици наставнице Александре нека се договоре са њом о времену и начину  слања.  

23.03 2020 
Вежбање уз час емитован на РТС-у 3 у Граматикама на странама 162. и 163. Није  потребно слати наставнику на прегледање


24. 03. 2020.
Писање заменице Ви и Ваш великим почетним словом
Подсећам - пишемо је великим словом када се обраћамо појединцу из поштовања. Уколико се обраћамо групи,институцијама,установама,предузећима или друштвима, пишемо је малим словом.
Урадите вежбе на страни 160. Погледајте подсетник на 161.страни.Није потребно слати на прегледање.Најважније је да вежбате. 

25.03.2020.
Прочитати још једном  причу ''Јаблан'''. Написати сиже. Ко жели, може да илуструје.Препишите непознате речи и основне податке о писцу.Верујем да сте записали најбитније информације са часа емитованог на РТС -У 3 које се односе на овај текст.Учите.Не треба да шаљете урађен задатак на прегледање.

01.04.2020.
Лексикологија- Зарони, знање изрони-урадите вежбу у вашим Граматикама на страни 37.и 38.Подсетићу вас да су хипокористике речи од миља којима се некоме тепа или се исказује блискост према некоме или нечему.Пејоративима се исказује негативан став према некоме или нечему и имају погрдно значење.Погледајте и подсетник на 38. страни.Вежбајте одмарајући се.Не треба да шаљете урађене вежбе на прегледање.

03.04.2020.

Радионица
Након читања ''Избирачице''  Косте Трифковића прилагоди понашање и дијалоге у породици Соколовић данашњим условима живота и прикажи Малчику 21. века. Ученици 6-1, 6-3 и 6-4  нека пошаљу радове до 15.04. 2020. на isailovicmilena7@gmail.com а ученици 6-2 нека пошаљу наставници Александри.

08. 04. 2020.

Корак даље

Пошто сте захваљујући часовима са РТС-а обновили оно што сте у 5. разреду учили о глаголима ,а надам се да сте разумели  начин грађења и значења аориста и имперфекта, урадите  следећи тест и пошаљите га до 20. 04. 2020.
.
 
                                                            ТЕСТ
 
1.Одреди вид и род следећих глагола

   ИЋИ, СЕДАТИ, СЕСТИ. УМИТИ СЕ, НАПИСАТИ,ТЕЛЕФОНИРАТИ, ПИСАТИ,ОБРАДОВАТИ СЕ,ИГРАТИ СЕ

2. Одреди инфинитивну и презентску основу следећих глагола

  ПЕЋИ, ЈЕСТИ, ПЕВАТИ, БИТИ, МОЋИ, УЧИТИ

3. Напиши инфинитив од глагола
           
   ВЕЖБАМ. УЧИЋУ, ИЗНЕНАДИЛА САМ СЕ, ХОЋЕМО, ЗАВРШИЛО СЕ, ГЛЕДАЈУ, РЕЋИ ЋУ

4. Промени  глагол БИТИ  у презенту, перфекту, футуру 1. аористу и имперфекту

5.  Напиши три реченице у којима ћеш глагол  МИСЛИТИ  употребити у различитим временима

                                                                                                                                                                                   
Ученици 6-2 ће радове послати наставници Александри, остали шестаци као и до сада наставници Милени    

14.04.2020.
Одјеци читања
Народна поезија- Косовски тематски круг
Косовски бој представља прекретницу у историјском развоју и усменом памћењу српског народа.Размислите како народни певач гради епску слику тог догађаја.Подвизи епских јунака храбре, подстичу и осветљавају и данас наше путеве-честитим ставом о људима и свету.Зато су честа инспирација не само писцима, већ и вајарима и сликарима.Замислите један детаљ из Косовског боја и илуструјте га.Не морате слати радове на прегледање.

16.04.2020.

Глаголски облици  - без муке,крупним корацима


Научили сте три нова глаголска облика који означавају радње које су се вршиле или извршиле у прошлости- АОРИСТ, ИМПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ. У вашим Граматикама почев од 166. стране има много занимљивих вежби којима ћете проверити да ли сте разумели грађење и разлике у њиховом значењу.Покушајте.Вежбањем знање постаје квалитетније и дуже се памти.Не треба да шаљете на прегледање Верујем да ћете се потрудити.

 23.04.2020.

Лирске обредне песме

ЗАВИРИМО У БИБЛИОТЕКУ

Обредне песме спадају у најстарије лирске народне  песме. Некада је човек веровао у моћ природних сила и кроз различите обреде тежио да их умилостиви. Обред представља обављање свечане радње према тачно прописаним и устаљеним правилима ,често симболичним - са магијском улогом, у одређеним временским интервалима, најчешће са променом годишњих доба или током празника. Имајући на уму шта је Вук Стефановић Караџић записао о коледама, додолама и краљицама,старим српским обредима и обичајима,погледајте, користећи интернет, ''Српски митолошки речник'' и ''Словенску митологију, енциклопедијски речник''.Бићете вишеструко изненађени занимљивошћу и богатством.Коледа на латинском језику значи коло, Сунце.Од ове речи настала је реч календар.Ви запишите оно што вам се допадне .Поделићете са другима кад будемо опет у школи.Не треба да шаљете на прегледање.

24.04.2020.

Комуникативна и предикатска реченица

Целовита завршена мисао којом се исказује нека порука назива се комуникативна реченица. Она почиње великим словом, а завршава се тачком,упитником или узвичником.Једна целина која је одређена предикатом назива се предикатска реченица.И комуникативне и предикатске реченице по значењу-комуникативној функцији- могу бити  ОБАВЕШТАЈНЕ,УПИТНЕ,УЗВИЧНЕ,ЗАПОВЕДНЕ и ЖЕЉНЕ.
У следећим реченицама подвуци предикате

1.Дечаци играју фудбал на школском терену.
2.Јутро је било сунчано.
3.Био је мој први и најбољи учитељ историје.
4.Те ноћи Огњен није могао да заспи.
5.Путовали смо цео дан.
6.Урадићу задатак.

Одреди следеће реченице по комуникативној функцији и напиши одговарајући знак интерпункције на крају сваке
1.Невена, однеси књиге у библиотеку
2.Живела школа
3.Хоћеш ли са нама у Народни музеј
4.Данас су матуранти решавали комбиновани тест
5.Јао,заболело ме је колено

Одреди број комуникативних и предикатских реченица у следећем тексту

''Седела сам,дакле, по цео дан сама, у каквом кутићу, и превртала шарене и светле картоне по лексиконима и књигама природних наука.Тамо сам видела како букти поларна светлост, тамо је било оних чудних тропских биљака са физиономијама дивљих животиња, шуштало је море и возиле су се по њему галије асирских веслача''

                                                                                                                                                                                            Исидора Секулић ''Буре''

Ова лекција се налази у вашим Граматикама почев од 192. стране.Домаћи пошаљите до 1. маја на исти начин као и до сада- ученици 6/2 наставници Александри, остали шестаци наставници Милени.

28,04.2020.

НАРОДНЕ ЕПСКЕ ПЕСМЕ О МАРКУ КРАЉЕВИЋУ

Читајући песме о Марку Краљевићу,размишљајте које су све епске теме везане за његов лик. Будући да је његова историјска улога незнатна, а епска слава немерљива,усредсредите се нарочито на места и време у које га епски певач смешта, као и на његов однос према турској власти и султану, према оцу, мајци ,брату Андријашу,побратиму, посестрими вили, животињама,нарочито сиротињи раји и нејаким.Обратите пажњу на ситуације када је љут. Неизоставни део његовог портрета чине  његова одећа, оружје и коњ Шарац.Читајте предања о њему. Обратите пажњу на песму ''Смрт Марка Краљевића''- посебно на слутње које Марко предсказује и поруку коју оставља свету.Ко жели може да направи Power Point презентацију о Марку- на основу историјских чињеница и усмене традиције.Нисте временски ограничени.

04.05.2020.

НЕЗАВИСНЕ ПРЕДИКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ

Вежбање уз час на РТС-у3

Предикатским реченицама се или преноси цела порука или су само део шире реченице и нису довољне да саме пренесу поруку. Предикатске реченице се зато деле на НЕЗАВИСНЕ И ЗАВИСНЕ. Независне предикатске реченице могу да стоје самостално јер преносе целовиту поруку- обавештење, питање, заповест, савет, забрану, молбу. жељу или изражавају јака осећања говорника. Ако има више независних предикатских реченица, границе међу њима су испред везника или иза запете.
На пример
Виктор је сишао са бицикла / и дао ми је књигу.
Марија је гледала, / мало  слушала / и отишла.
Зависне предикатске реченице не могу да стоје самостално.Ако је зависна реченица написана иза независне, граница међу реченицама је испред везника зависне реченице.
Говори гласније  / да те боље чујем.
Када је зависна реченица на почетку, одваја се запетом и граница је иза ње.
Када све научим, / добићу петицу.
 Напиши колико има независних, а колико зависних реченица у следећим стиховима-
                                                                                                 

                                                                                      ''Кад свану зоре,
                                                                                       кад згасну кише,
                                                                                       и нас одавно не буде више,
                                                                                       реци нек будући лепше сањају,
                                                                                       нареди да боље од нас сањају,
                                                                                       помози им да тачније сањају.
                                                                                       Ако не сањају, дај им да сањају,
                                                                                       вичи да сањају,
                                                                                       сањај да сањају...''
                                                                                                 
                                                                                               Мирослав Антић  '' Порука''
 
Не треба да шаљете одговор.Сигурна сам да ћете тачно урадити.Прочитајте у вашим Граматикама  пажљиво комуникативну функцију независних реченица, потом урадите вежбања.Нека вам не буде тешко.Немојте слати решења.


05.05.2020.

''Аска и вук'' - Иво Андрић

Пре но што поново прочитате приповетку ''Аска и вук'' размишљајте о уметности, њеној природи и значају који има за живот човека.Иво Андрић је 1961. године добио Нобелову награду за књижевност. Приликом уручења награде у Стокхолму, обратио се чувеном беседом под називом ''О ПРИЧИ И ПРИЧАЊУ''.

''На хиљаду разних језика, у најразноличнијим условима живота, из века у век,од древних патријархалних причања у колибама, поред ватре, па све до дела модерних приповедача која излазе у овом тренутку из издавачких кућа у великим светским центрима, испреда се прича о судбини човековој, коју без краја и прекида  причају људи људима.Начин и облици тога причања мењају се са временом и приликама, али потреба за причом и причањем остаје, а прича тече и причању нема краја...
А та прича као да жели, попут причања легендарне Шехерезаде, да завара крвника да одложи неминовност трагичног удеса који нам прети, и продужи илузију живота и трајања.Или можда приповедач својим делом треба да помогне човеку да се нађе и снађе... Можда је његов позив да говори у име свих оних који нису умели или, оборени пре времена од живота- крвника, нису стигли да се изразе...Или то можда приповедач прича сам себи своју причу, као дете које пева у мраку да би заварало свој страх...Или је циљ тог причања да нам осветли, бар мало, тамне путеве на које нас често живот баца,и да нам о том животу, који живимо, али који не видимо и не разумемо увек, каже нешто више него што ми, у својој слабости, можемо да сазнамо и схватимо, тако да често тек из речи доброг приповедача сазнамо шта смо учинили, а шта пропустили, шта би требало чинити, а шта не.
Можда је у тим причањима, усменим и писменим, и садржана права историја човечанства, и можда би се из њих бар могао наслутити, ако не сазнати смисао те историје,''


08.05.2020.


''Грачаница''- Десанка Максимовић

Данас сте слушали како ову дивну песму казује сама Десанка.Потом сте чули и претпостављам записали тумачење песме.О свом родољубивом осећању и разлозима зашто пише патриотске песме, Десанка Максимовић је једном приликом рекла-

''Разлоге и корене мог патриотског осећања треба тражити најпре у томе што ми је и отац био велики родољуб, а онда у томе што сам рођена у устаничком крају, што сам расла у Бранковини, завичају Ненадовића,што сам се васпитавала на народној поезији, што сам живела уз људе који су њу знали и ценили, који су се трудили да поступају према њеним моралним и родољубивим узорима...

Карактеристика мога патриотског осећања је љубав за земљу и за обичног малог човека на њој, али оно је и понос, оно је и свест да смо у свету неко и нешто, оно је жеља да напредујемо, да и у миру будемо велики као и у рату, да у цивилизацију стигнемо цивилизовани, а да притом у култури не осиромашимо...''

Ко жели  да на интернету истражи најзначајније појединости о Бранковини, Десанкином животу и раду, нека направи Power Point презентацију. Будите радознали. Бићете поносни.Време је пред вама.

11.05.2020.

ПОДСЕТИ СЕ

Писменост је незаобилазни део опште културе свих без обзира на ниво образовања.Неговање језичке културе је важан део вашег одрастања и самопоштовања.

                                                                              ПРАВОПИС

                                                                                  Тест

1. Неправилно написане речи напиши правилно
 
не писмен, незнам, немарност, непостоји, нестаје, немам, немирко, не видљив

2.Прецртај погрешно написане облике  футура
 
научићемо, ићићу.  крену ће, бринуће. доћићеш, рећи ћеш, исправићете

3.Уочи неправилности у следећој реченици и исправи их

Дали ће мо не достајати марковом брату

4.Напиши следеће бројеве писаним словима

4,11 500, 123, 60, 3. 89 и 731

5. Подвуци речи које нису правилно написане у следећим реченицама

Млечни пут се код нас назива и кумова Слама.

Последњи пут је халејева комета била најближе сунцу 9. Фебруара 1986.

Стара и огромна звезда је Црвени Див.

Учили смо о разним планетама - урану, јупитеру. марсу, венери...

6.Пред тобом су имена ликова из књижевних дела. Растави их на слогове усправним цртама.

ЛУЈО,ВАЊКА,ТЕОДОЛИНДА,МАЛЧИКА, МАРКО,ЈОВАНЧЕ.СОКОЛОВИЋ,НИКОЛИЦА

7.Допуни реченице одговарајућим обликом присвојне заменице ВАШ.

Поштовани господине Алексићу, радујемо се                          новој књизи.

Драге комшије,            деца су дивна.

8.Напиши реченицу у којој ћеш употребити заменицу НИКО у акузативу са предлогом У.

9. Прецртај сувишну реч у реченици

Попео сам се горе на таван.


Решења теста пошаљите до 20. 05. 2020. - ученици 6-2 наставници Александри,а остали шестаци наставници Милени.12.05.2020.


''Чудесни свитац''- Добрица  Ерић

Вежбање уз час на РТС-у3

Одговорите на питања  о порукама песме.Научите део песме или целу песму- изаберите сами. Учењем стихова се најлакше и најбрже вежба меморија.Уверите се.

16.05.2020.

''Јазавац пред судом''- Петар Кочић

Вежбање уз час на РТС-у3

Прочитајте текст још једном .Препишите непознате речи, занимљиве дијалоге.Размислите ко коме суди..Правда и неправда у људском и историјском контексту -оквир су ове
сатире.Опишите Давида Штрпца. Издвојте стилске фигуре.Није потребно слати радове на прегледање.


18.05.2020.

''Моји изуми''- Никола Тесла

Вежбање уз час на РТС-у3

Напишите у својим свескама о чему је маштао Никола Тесла као дечак, по чему се разликовао од својих вршњака,које снове је остварио и како би данас свет изгледао да није његових изума.Немојте заборавити и да је много читао. Волео је Марка Твена са којим је пријатељовао, Змаја,Шантића, Пушкина, Гетеа,Бајрона...
Није потребно слати радове на прегледање.


22.05.2020.

''Дечаци Павлове улице'' - Ференц Молнар 

Потражите неки од бројних филмова снимљених по овом роману и упоредите га са текстом.Размислите о ривалству и поводу за сукоб између дечака, разликама и сличностима, о томе шта све Немечекова смрт може да симболизује и до којих сазнања долази дечак Бока на прагу новог животног доба...Опишите значај градилишта за дечаке и представите обе дружине. Издвојте јунаке који вам посебно привлаче пажњу. Немојте слати радове на прегледање. Чувајте их, требаће вам за матуру.


26.05.2020.


''Каљави коњ''- Весна Алексић

Књига ''Каљави коњ'' - Весне Алексић доноси вам  приче о старим словенским митским бићима и боговима. Нарочито је занимљива целина под називом '' О детињству света''.
Јунаци су необични- Весна, Јаровит,Световид, Лада, Стрибог, Перун, Жива, Радгост, Кривељан...Ауторка користи календарски приступ у низању прича- имајући у виду однос човека и природе у старим временима.Тај стари словенски свет се може довести у везу са данашњим временима јер су поруке прича универзалне и чудесне.Препоручујем да књигу прочитате- не за оцену, већ због себе-. да уживате.Обогатите своју ризницу појмова.

27.05.2020

ЕПИКА-систематизација

Вежбање уз час на РТС-у3

Епика је један од три књижевна рода. Назив потиче од грчке речи  епос, што значи прича, реч, говор. Одликује се објективношћу и узрочно-последичним приповедањем о догађајима. За разлику од композиције лирске песме, где се асоцијативно развијају мотиви у складу са основним мотивом, у епском делу се води рачуна о распореду мотива, тј. мањих тематских целина.

Епско дело је засновано на приповедању и описивању, У средишту пажње су јунаци и њихови доживљаји, стварни и нестварни догађаји који чине фабулу- причу. Приповедач-
наратор, може да излаже догађаје у трећем или првом лицу, при чему је његов тон, за разлику од тона у лирским песмама, објективнији.

Епска књижевност се дели на две велике групе

1.Епска дела у стиху- настала у најстаријим периодима развитка књижевности.То су- еп, епопеја и епска народна песма.

2.Епска дела у прози- настала у новијем добу. То су- роман, приповетка,бајка, легенда, предање.анегдота, шаљива прича. приче о животињама, басна, новела и кратке фолклорне форме

Аутор посматра свет са одређене дистанце и задржава се на многим појединостима у њему- отуда опширност као битна одлика.
Може бити НАРОДНА- усмена и  АУТОРСКА- писана.


29.05.2020.

ЛИРИКА -систематизација

Вежбање уз час на РТС-у3

Назив лирика потиче од инструмента -лире, уз који се певала. Лирску поезију карактерише ритмичност и мелодичност,чему доприноси посебан начин груписања мотива и формирања песничких слика, као и употреба стилско- изражајних средстава.

У лирици су изражена осећања- у народној поезији колективна, а у уметничкој индивидуална. Лирски субјект и песник не морају да буду иста особа. Песник јр творац лирског субјекта, он му приписује мисли,осећања, размишљања...

Најважније одлике лирске поезије су- субјективност, осећајност и непосредност казивања, сажетост, музикалност и сликовитост песничког израза. Изражајности, односно експресивности песничког језика доприноси избор и распоред речи и стихова. Стихови су груписани у строфе. Према броју стихова могу бити - дистих, терцет, катрен, квинта... Стихови који се римују зову се везани, а они који се не римују су слободни. У катрену рима може бити - укрштена, парна и обгрљена. Композицију лирске песме чини низ међусобно повезаних мотива и песничких слика.

Уметничка лирска поезија дели се на следеће врсте- љубавну. дескриптивну, родољубиву, рефлексивну, социјалну, елегичну, дитирамб, сатиричну, лирику за децу и химну.
Народна лирска поезија дели се на следеће врсте- митолошке, обредне, обичајне, посленичке, породичне, љубавне, шаљиве...
Народне лирске песме Вук Караџић је звао женским- углавном су их певале жене.

Постоје песме ''на међи''- имају особине и лирских и епских песама. У народној лирској поезији то су - балада и романса, а у уметничкој лирској поезији- балада, романса и поема.

Драги шестаци,

Ускоро ће се ова школска година завршити, пред вама је лето, разне могућности, радости, нови изазови...Уместо довиђења , поздравићу вас стиховима Добрице Ерића.


                                              ''Кад у тихе летње вечери
                                               запали поља свитаца рој
                                               знај да међу њима трепери
                                               и један који је само твој.''
                                             
                                                                                         Милена Исаиловић, проф.