НАСТАВА НА ДАЉИНУ: ОСМИ РАЗРЕД

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


СЕДМИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

Мени

Ваннаставне активности

Аваломагија


Администрација


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2014./2015. ГОДИНУ

Датум: 26. Mart 2014 19:45 Категорија: Обавештења

Обавештење о упису деце у I разред за шк. 2014/2015. годину
  
Обавештавамо родитеље и старатеље да ће ОШ "Војвода Степа", вршити евиденцију и тестирање деце за упис у I разред од 1. априла до 31. маја 2014. године.

Обавештење о упису деце у I разред за шк. 2014/2015. годину
 

   Обавештавамо родитеље и старатеље да ће ОШ "Војвода Степа", вршити евиденцију и тестирање деце за упис у I разред од 1. априла до 31. маја 2014. године.
 
    Упис у први разред основне школе шк. 2014/2015. године обавезан је за децу која до 01. септембра календарске год. имају најмање 6година и 6 месеци, а највише 7година и 6 месеци ( деца рођена 2007. године - до краја 28.фебруара 2008. године ) уз доказ (потврду) о здравственом прегледу. Проверу спремности детета за полазак у школу вршиће педагог и психолог школе.
  
    Евиденција и провера спремности деце и будућих ученика ће се вршити у преподневној  и послеподневној смени.Заказивање термина код секретара школе (од 8,оо-14,оо часова).
  
     Деца која до 01. септембра 2014. године имају од 6година  до  6година и 6 месеци (рођена од 01.03.2008.год., до 31.8.2008.год.) а чији родитељи желе да она раније пођу у школу, могу да се пријаве за превремени полазак у школу. Евиденција и провера спремности детета за превремени упис је крајем маја/почетком јуна и ову проверу врши психолог школе.
 
      Уписују се и деца старија од 7година и 6 месеци која због болести или других разлога нису уписана у I разред; могу да се упишу у први разред или одговарајући разред, на основу предходне провере знања.
  
       Родитељи (или старатељи) су у обавези да секретару школе предају следећа документа потребна за упис детета у I разред:
 
- извод из Mатичне књиге рођених ( оригинал понети на увид,   примерак фотокопије остаје у школи ),
 
- потврда школског лекара о здравственом стању детета ,
 
- уверење о завршеном припремном Предшколском програму.
 
    Напомена:
 
 Школа има организован продужени боравак ученика.
У школи се учи енглески језик од првог разреда, а руски језик од петог разреда.
            
Драги наши ђаци прваци добро дошли  и срећан
Вам почетак школовања!
 
                                        за педагошко-психолошку службу
                                                  (Ивана Аврамовић)
 
  марта 2014. година.                                             Директор школе:
 Београд-Кумодраж                                                Небојша Животић

Снимите документ...