ДОБРОДОШЛИ


Мени

Ваннаставне активности

Аваломагија


Тачно време и календар


Временска прогноза

Vremenska prognoza

Ваша реклама


Банери

Администрација


МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНИКЕ


МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВНИКЕ
КРЕАТИВНА ШКОЛА Промоција размене добрих примера образовне праксе и сарадња наставника путем интернета.
ПРАВИЛНИЦИ Правилници о норми часова. педагошкој норми, наставном програму, наставном плану за други циклус образовања итд...
MICROSOFT „ПАРТНЕР У УЧЕЊУ“ Помоћ у настави и многи корисни садржаји.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Завод за вредновање-Зуов
Сајт Министарства просвете, Завод за вредновање
ИЗДАВАЧ - КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Званичан сајт издавача
ИЗДАВАЧ - ЕДУКА Званичан сајт издавача
ИЗДАВАЧ - НОВА ШКОЛА Званичан сајт издавача
ИЗДАВАЧ - ЗАВОД Званичан сајт издавача
ЗБОРНИЦА На Порталу просветних радника основних школа Србије у менију са десне стране налазе се планови и програми, примери припрема за час, наставна средства (радни листићи, презентације). Поједине материјале могу преузети и нерегистровани корисници, а сви материјали су доступни само корисницима који се региструју.
УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА СЛОВАРИЦА Припреме, радни листићи, презентације и многи други наставни материјали креирани за разредну наставу, постављени на Google Docs.
ОТВОРЕНА ШКОЛА На порталу Отворена школа налази се велики број примера добре наставне праксе, већина је презентована на Саборима учитеља.
ЗБОРНИК РАДОВА "ДИТИТАЛНИ ЧАС" Зборник садржи 290 наставничких радова (припреме и опис тока часа, наставни листићи, мултимедијални садржаји), од тога је око 100 намењено настави у млађим разредима.
ДЕТЕ ПЛУС На сајту Дете Плус, између остали корисних текстова и материјала, налазе се и примери добре праксе учитеља.
ЕДУСОФТ Део комерцијалног образовног портала Едусофт који је посвећен разредној настави. Садржи велики број образовних ресурса (припреме за час, радне листиће, презентације, итд).  Само мали број је бесплатан за преузимање, док комплетне ресурсе могу користити регистровани корисници.
КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА Ово такмичење организује Друштво математичара Србије са међународном асоцијацијом, са циљем повећања интересовања за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања.