НАСТАВА НА ДАЉИНУ: ОСМИ РАЗРЕД

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


СЕДМИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

Мени

Ваннаставне активности

Аваломагија


Администрација


ИСТОРИЈА 7

18.03.2020.
snezanabakic55@gmail.com
https://www.slideshare.net/draganamisic/prvi-srpski-ustanak-34637352 
Задатак: Погледати презентацију, у свеске прибележити најважније датуме и написати реферат о Карађорђу користећи информације из уџбеника и других извора знања.
Реферате проследите на мејл адресу.  


30.03.2020.

Српска револуција


6.04.2020.

Први српски устанак


13.04.2020.

Други српски устанак и борба за аутономију

Задатак


27.04.2020.

Уставобранитељски режим


4.05.2020.

Друга владавина Милоша и Михаила - задатак урадити, али НЕ слати


9.05.2020.

Задатак

Рок за израду:15.05.2020.

13.05.2020.

Србија на путу ка независности


18.05.2020.

Црна Гора до стицања независности


25.05.2020.

Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу

Погледајте овај видео: https://www.youtube.com/watch?v=5--2iqFBsk8&feature=youtu.be