НАСТАВА НА ДАЉИНУ: ОСМИ РАЗРЕД

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


СЕДМИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

Мени

Ваннаставне активности

Аваломагија


Администрација


ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 8.

          21.3.2020.   Поздрав осмаци!

Настављамо нас рад, тема којом се сада бавимо је веома актуелна,а то је СЛОБОДА.
По дефиницији слобода означава стање у којем субјект може да делује без присиле и забране.Подразумева могућност да човек бира између различитих могућности и да доноси одлуке.Шта је за вас слобода,које су ваше асоцијације на реч слобода?Размислите о томе и запишите ваше одговоре.

 27.3.2020. Солидарност

3
.4.2020.СЛОБОДА ГОВОРА И МИШЉЕЊА
Настављамо причу о слободи.Слобода мишљења и говора је слобода појединца или заједнице да имају  своје мишљење или идеје и да их јавно искажу .Ово је једно од људских права.Размислите да ли ово право нешто ограничава и када оно може угрозити друге људе.Поздрав.

7.4.2020.ЗЛОУПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА-вама, у данашње време блиска и актуелна тема.Покушајте да замислите ваш живот без мобилних телефона(враћамо се у прошлост када они нису постојали).Размисли како би то изгледало и које би биле позитивне,а које негативне стране таквог сценарија!-2 часа

24.4.2020. МЕДИЈИ- реч медија је латинског порекла и тумачи се као средство у приказу и преносу порука.Она означава и различита средства комуникације.Често се помиње разлика између традиционалних( старих медија- радио,телефон,штампани медији,телевизија) и савремени-нови медији(инернет, друштвене мреже).Данашње друштво је информатичко,повећана је количина доступних информација и број људи којима су оне доступне.Употреба савремених медија захтева компјутерску писменост( у тренутним околностима видимо колика је важно поседовање ових вештина).Преко медија врши се комуникација.Поруке и информације које се преносе путем медија стижу до велоког броја људи па је веома важно да постоје правила и закони којима се та област уређује.Поруке које добијамо путем медија могу бити позитивне и негативне и оне утичу на наш поглед на догађаје, а код младих и на формирање вредносног система,зато је одговорност медија и медијских радника велика.Које су твоје омиљене емисије које пратиш,размисли зашто? Које су поруке које ти оне шаљу и какве емоције изазивају код тебе?Какве садржаје не волиш да пратиш у медијима и зашто?-2 часа

4.5.2020.ФИЛМ је серија слика које, када се прикажу на платну,стварају илузију покретања.Процес прављења филма је и индустрија и уметност.Филм се прави фоографисањем правих сцена камером за снимање,фотографисањем цртежа коришћењем технике анимације,коришћењем визуелних ефеката.Постоје различити жанрови филмова попут акције, драме, научне фантастике ,хорора, комедија...Филм преноси различите поруке гледаоцу и изазивају различите емоције код посматрача.Први филм емитован је 1888.године,настао је у Енглеској-ово је био неми филм и трајао је2,11 секунди.Филм као модерна уметност зависи од развоја науке и технике.Браћа Лимијер позната су у свету филма по томе што су организовали прву јавну филмску представу.Размисли који је твој омиљени филмски жанр и који ти је омиљени филм,зашто?-2 часа

18.5.2020.Завршавамо са наставним програмом за ову школску годину па је време је за сумирање утисака.Садржаји грађанског васпитања су,надам се, допринели и омогућили да се бавите различитим и важним темама са којима нисте толико долазили у контакт као што су:права, слободе,различити видови  уметности,друштвене мреже,насиље,медији...Циљ ових активности био је развој осећаја  друшвене одговорности,солидарности,емпатије,прихватање различитости,способности комуникације,самосталног рада, исказивање сопственог мишљења и става,закључивања...Стечене вештине ће вам помоћи у даљем усавршавању,стицању знања и развоју ваше личности.Срећно!-2 часа